Créaset spant zich in om zijn impact op het milieu tot een minimum te herleiden. Daartoe nemen we het initiatief voor een echte ecologische groei. Die verandering moet gebeuren door het wijzigen van de productiemethodes, de mentaliteit en de consumptiegewoonten. De EMAS-registratie bekrachtigt onze aanpak. Ons Milieumanagementsysteem (MMS) geldt voor al onze activiteiten, die gaan van plaatsingsadvies over creatie tot productie.

Sedert 2009 volgt Créaset een logica van milieubewustwording via het aankopen van minder vervuilende grondstoffen, milieuvriendelijkere technologische keuzes en een recyclingsysteem. De inzet van Créaset nam vaste vorm aan door de introductie van “Créaset Environmental”. Een label dat ons in staat stelde tot doelgerichte milieuacties en het recyclen van zeilen om ze tweede leven te geven (voorbeelden: tassen, laptophoezen...).

Onze MMS-aanpak is participatief. De betrokkenheid van al het Créaset-personeel is primordiaal voor ons managementsysteem. Door het nodige belang te hechten aan de milieuproblematiek, bewerkstelligen wij een echte verandering van de bedrijfscultuur. Om ons milieubewuster te maken, hebben we een lijst van goede milieupraktijken opgesteld. De visuele en multidisciplinaire communicatie binnen ons MMS is essentieel voor het maximaliseren van de bewustwordingen binnen en buiten het bedrijf. Om ons MMS doelmatiger te maken en de werknemers et intenser bij te betrekken, werken wij in teamverband.

Om ons MMS in te voeren, hebben we de EMAS-easy-methode en de diverse speciale tools ervan gebruikt, die we uitgewerkt hebben in vier stappen. Om te beginnen wordt er een analyse gemaakt met behulp van visuele milieukaarten, waardoor we onze “milieustatus” kunnen bepalen. Ten tweede voeren we een volledig onderzoek van onze processen uit op basis van ons grondstoffenverbruik. Derde punt: de planning, die dient om de belangrijke aspecten van de onderneming te identificeren en vervolgens doelstellingen en een actieplan vast te leggen. Ten slotte is er de uitvoering, die wordt ondersteund door de oprichting van een EMAS-team: goede visuele praktijken, instructies en mededelingen die op de strategische plaatsen worden uitgehangen, bewustmaking van de werknemers door geïndividualiseerde milieu-identiteitskaarten en – niet te vergeten – een interne en externe communicatie die is aangepast aan de opvolging van onze indicatoren en onze doelstellingen. De invoering wordt gecontroleerd door de QuickCheck en de interne audits.

Al die inspanningen worden concreet ingevuld in de vorm van onze EMAS en ISO14001-certificaten

Het hoofd van Créaset Environment
LAURENCE DESMUL
Tel : 32 (0)2 389 14 28